Dovolte mi Vám představit kolegyni Mgr. Šárku Palečkovou - Peškovou, která pracuje v organizaci Anima jako rodinný terapuet.

Na dni Rodinných terapeutů představila koncept modelu Transformační systemické terapie v úžasné prezentaci, ktrou nám poskytla k uveřejnění.

SATIROVÁ NA PÍSKOVIŠTI - SATIR IN THE SANDTRAY -  lektorka Madeleine De Little, M.T.C./R.C.S./M.Sc.

!!! semináře jsou intelektuálním vlastnictvím a copyright jejich postupů patří autorce Madeleine De Little !!!

KOORDINÁTORKA SEMINÁŘŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU: Lenka SÁGNEROVÁ

Pozastavení:

Semináře probíhají v České Republice od roku 2011. První - pilotní seminář se uskutečnil pod hlavičkou IVS, po jeho skončení, tehdejší  rada IVS odmítla semináře pro další léta realizovat.

Lenka Ságnerová se ujala , ve spolupráci s Tomášem Kleisnerem, pořádání seminářů jako privátní osoba. Po celou dobu za velké podpory a garantování odborných seminářů paní  MUDr. Miladou Radosovou, které patří velký dík i za přizvání lektroky do naší republiky.

Semináře jsou akreditovány AKP.

2011  pilotní seminář na Jůnově Statku

2012 Jůnův statek

2013 seminář Rodinné mapy - Toulcův Dvůr

2014 seminář supervizní v Toulcově Dvoře a seminář pro začátečníky v Ostravě

2015 6-tidenní seminář  Škrdlovice

2017 7-mi denní seminář Škrdlovice - Spiritualita na pískovišti

 

Propojení Transformační systemické terapie s neurovědou na pískovišti je jedinečná metoda práce mající dopad na intrapsychické prožívaní jednotlivce.

Lenka Ságnerová

 

 

 

VÝCVIK JE AKREDITOVÁN ČAP.

Garantka výcviku: PhDr. Ilona Koťátková

Lektoři : Mgr. Jeanne Radosová, Mgr. Šárka Palečková Pešková, Mgr. et Bc. Lenka Ságnerová, DiS.

MÍSTO VÝCVIKU: VYSOČINA Škrdlovice

ZAHÁJENÍ: jaro 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBĚHNE: 20.10.2019/Havl.Brod , 09.11. 2019. Praha    /zpoplatněno 800,-Kč/

CENA VÝCVIKU: 29.900,-Kč/rok, 5.980,-Kč/výcvikové setkání

Výcvik je knocipován do 5ti setkání v průběhu roku.

Jedno pětidenní a čtyři 4denní setkání.

Kritéria pro vstup do výcviku: Vysokoškolské nebo započaté vysokoškolské vzdělání humanitního směru, věk při nástupu do výcviku minimálních dosažených 23 let.

Cíl výcviku:  Model TSTS je zaměřen na osobní i profesní růst.

Frekventant bude schopen využívat psychoterapeutické dovednosti v kontextu své práce, bude schopen samostatně vést individuální, párové i rodinné terapie

ikonaprihlaskaMovisa2019    ikonamovisa2019